Крадіжка гербіцидів. Розкрито!

Фермерське господарство є дуже трудомістким, але неймовірно рентабельним сектором агробізнесу.

Кілька днів тому поліграфолог компанії STIMUL повернувся з робочого відрядження, пов’язаного з розслідуванням причетних до крадіжки гербіцидів.

Фунгіциди, гербіциди це дуже популярні матеріальні цінності, які крадуть співробітники або треті особи з фермерських господарств через їхню дорожнечу.
В даному випадку, до компанії поліграфологів STIMUL звернулася одна з фермерських компаній у зв’язку з крадіжкою гербіцидів на загальну суму 321 000 гривень. Багато хто з Вас може подумати, що на таку суму можна купити кілька тон сипучої хімії, але в цьому розслідуванні йдеться лише про 240 літрів концентрату гербіцидів.

У ході прийому інформації від замовника було прийнято рішення опитати з використанням поліграфа 11 співробітників даної компанії.

Під час тестування було встановлено, що двоє водіїв регулярно здійснюють крадіжки дизельного палива з робочого транспорту прямо на території орендованих полів. В середньому, за місяць горе водіям вдавалося зливати близько 140 — 150 літрів солярки, яку вони ховали в каністрах в обумовленому місці для подальшого продажу односельцям.

У ході тестування агронома М. даної компанії було встановлено його спробу протидії процедурі поліграфологічного обстеження. У ході проведення спеціального блоку тестів на поліграфі з виявлення прихованої інформації суб’єкт зізнався, що вжив потрійне дозування заспокійливого.
Причетний М. повідомив, що крадіжку гербіцидів спричинив за тиждень до виявлення крадіжки, вкрадені гербіциди він вивозив за два вечори на робочому автомобілі. Викрадена агрохімія була продана приватним фермерським сусіднім господарствам, які через сезонність залишили вкрадене на зберігання до весняної обробки полів.

Цікавий факт — вкрадені гербіциди, загальною вартістю 321 000 гривень агрономом було продано за 25 000 гривень, які він того ж вечора програв у покер у місцевому клубі, не вигравши ані гривні.
За фактом даного розслідування з використанням детектора брехні у Кременчуці замовниками направлені всі матеріали до правоохоронних органів для подальшого судочинства. Через дві доби після розслідування поліграфологом даної крадіжки, особами, які закупили викрадені гербіциди, було повністю повернено дані препарати.
Розслідування крадіжки гербіцидів у Кременчуці – черговий яскравий приклад ефективності детектора брехні: на тестування 11 співробітників замовником було витрачено 27 500 гривень, внаслідок чого через 2 дні було повністю повернено агро препарати на загальну суму 321 000 гривень.

Якщо Ви зіткнулися з подібними форс-мажорними обставинами крадіжки робочої техніки, фунгіцидів, гербіцидів, посівного матеріалу, ПММ у власному фермерському господарстві, зверніться за оперативною допомогою до експертів поліграфологів компанії STIMUL за телефоном: +38 068 55 00 200.

Замовити поліграф (детектор брехні) в Кременчуці, Кіровограді, Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Кривому Розі та інших містах України.

Кража гербицидов. Раскрыто!

Фермерское хозяйство очень трудоемкий, но невероятно рентабельный сектор агробизнеса.

Несколько дней назад полиграфолог  компании «STIMUL» вернулся из рабочей командировки, связанной с расследованием причастных к краже гербицидов.

Фунгициды, гербициды это очень популярные материальные ценности, которые воруют сотрудники или третьи лица с фермерских хозяйств по причине их дороговизны.
В данном случае, в компанию полиграфологов «STIMUL» обратилась одна из фермерских компаний в связи с кражей гербицидов на общую сумму 321 000 гривен. Многие из Вас могут подумать, что на такую сумму можно купить несколько тон сыпучей химии, но в этом расследовании речь идет всего лишь о 240 литрах концентрата гербицидов.

В ходе приема информации от заказчика, было принято решение опросить с использованием полиграфа 11 сотрудников данной компании.

Во время тестирования было установлено, что двое из водителей регулярно совершают кражи дизельного топлива с рабочего транспорта прямо на территории арендованных полей. В среднем, за месяц горе водителям удавалось сливать около 140 — 150 литров солярки, которую они прятали в канистрах в условленном месте для их последующей продажи односельчанам. 

В ходе тестирования агронома М. данной компании была установлена его попытка противодействия процедуре полиграфологического обследования. В ходе проведения специального блока тестов на полиграфе по выявлению скрываемой информации, субъект сознался, что употребил тройную дозировку успокоительного.
Причастный М. сообщил, что кражу гербицидов произвел за неделю до обнаружения кражи, украденные гербициды он вывозил за два вечера на рабочем автомобиле. Ворованная агрохимия была продана частным фермерским соседним хозяйствам, которые ввиду сезонности оставили украденное на хранение до весенней обработки полей.


Интересный факт — украденные гербициды, общей стоимостью в 321 000 гривен агрономом были проданы за 25 000 гривен, которые он в тот же вечер проиграл в покер в местном клубе, не выиграв ни гривны.
По факту данного расследования с использованием детектора лжи в Кременчуге, заказчиками направлены все материалы в правоохранительные органы для дальнейшего судопроизводства. Спустя двое суток после расследования полиграфологом данной кражи, лицами, закупившими ворованные гербициды, были полностью возвращены данные препараты.
Расследование кражи гербицидов в Кременчуге очередной яркий пример эффективности детектора лжи: на тестирование 11 сотрудников заказчиком было затрачено 27 500 гривен, вследствие чего через 2 дня были полностью возвращены агро препараты на общую сумму в 321 000 гривен.

Если Вы столкнулись с подобными форс-мажорными обстоятельствами кражи рабочей техники, фунгицидов, гербицидов, посевного материала, ГСМ в собственном фермерском хозяйстве, обратитесь за оперативной помощью к экспертам полиграфологам компании «STIMUL» по телефону: +38 068 55 00 200.

Заказать полиграф (детектор лжи) в Кременчуге, Кировограде, Днепре, Запорожье, Киеве, Кривом Роге т других городах Украины.