правовая проверка на полиграфе

Правові підстави застосування поліграфа у сфері трудових відносин

Чи є законним застосування поліграфа (детектора брехні) в Україні у сфері трудових відносин.

Сьогодні досить часто можна почути про застосування поліграфа (детектора брехні) у сфері трудових відносин.

Адже роботодавець прагне отримати максимум інформації про претендента на зайняття посади на підприємстві, особливо коли у посадові обов’язки такого працівника входить розпорядження матеріальними цінностями, розробка стратегії розвитку підприємства, доступ до даних про контрагентів фірми, а також інформація, яка може становити комерційну таємницю.

Саме тому одним із найпоширеніших способів використання поліграфа (детектора брехні) є його застосування у процесі проведення конкурсу чи перевірки кандидатів на зайняття вакантної посади на підприємстві.
Завдяки проведенню зазначеної перевірки роботодавці отримують цінну інформацію щодо правдивості претендентів на зайняття посади, їх справжньої мети та формують висновки з приводу того, чи варто довіряти їм доступ до сфер діяльності, від яких залежить подальший розвиток або навіть існування підприємства.

Друге місце у сфері використання детектора брехні у сфері трудових відносин займають службові розслідування.
Вони проводяться у випадках виявлення на підприємстві нестандартних ситуацій (крадіжка, недостача, псування товару, зрив підписання важливих контрактів із незрозумілих причин тощо). Також роботодавці, як профілактика, практикують періодичні перевірки співробітників із застосуванням детектора брехні. І слід зазначити, що на підприємствах, де періодично застосовуються зазначені перевірки, підвищується продуктивність праці працівників, у рази зменшується кількість крадіжок і навіть на порядок менше працівників «хворіють», тобто беруть лікарняний листок, адже справжні причини хвороби працівника також перевіряються поліграфологом. Працівники не бажають втрачати можливості кар’єрного зростання, або навіть роботу, заради отримання тимчасової сумнівної особистої вигоди.

Але як серед працівників, так і серед роботодавців виникає цілком логічне питання — чи є законними дані перевірки і які наслідки для працівників можуть створити результати тестування на детекторі брехні?
Відповідаючи на це питання, зазначимо, що використання поліграфа (детектора брехні) на підприємствах приватної форми власності не є порушенням закону.

Адже спеціально орієнтоване законодавство щодо регулювання використання поліграфа в Україні фактично відсутнє.

Тобто на сьогоднішній день немає безпосередньої заборони чи обмежень щодо проведення перевірки працівників на поліграфі, їх періодичності, підстав, а також ініціаторів.

Слід наголосити на тому факті, що першою і дуже важливою особливістю використання поліграфа є добровільність. Адже за своєю природою проведення тестування за допомогою детектора брехні є свого роду дослідженням.

Відповідно до диспозиції ст. 28 Конституції України проведення медичних чи інших досліджень щодо людини дозволено виключно за згодою піддослідної людини.

Інших нормативно-правових актів, які б зобов’язували працівників чи претендентів на зайняття вакантної посади проходити поліграф на сьогодні не існує.

Тобто, пройти перевірку на поліграфі працівник або потенційний претендент на заняття вакансії може лише у разі, якщо він на це погоджується і дана згода, щоб уникнути різних непорозумінь, має бути письмовою та власноручно підписаною особою, яка проходить тестування. Тому з формально-юридичної точки зору у випадку, якщо індивід відмовляється пройти перевірку з використанням детектора брехні, притягнути його до будь-якої відповідальності або просто відмовити у прийомі на роботу лише на цій підставі не можна.

Саме тому юридичне обґрунтування використання результатів тестування із застосуванням поліграфу є досить комплексним та непростим завданням, яке потребує індивідуального підходу. Адже чинне трудове законодавство встановлює досить чітку процедуру щодо притягнення працівників до відповідальності (матеріальної чи дисциплінарної), а також для звільнення. Зокрема, щоб мати законні підстави для звільнення працівника за вчинення крадіжки, необхідно послатися на відповідне документальне підтвердження судом існування такого факту.

У свою чергу, для притягнення до відповідальності працівника за порушення трудової дисципліни роботодавцю у будь-якому випадку необхідно отримати письмові пояснення, а також письмові свідоцтва інших осіб (службові записки, медичні висновки та ін.). Саме тому поліграф може стати в нагоді при встановленні фактів, але одних результатів тестування буде недостатньо для застосування заходів впливу щодо винного працівника.

Незважаючи на всі існуючі в даний час обмеження застосування поліграфа в приватних компаніях стало досить частим явищем.

У свою чергу слід зазначити, що якщо працівника намагаються звільнити або покарати за результатами проходження тесту на детекторі брехні, необхідно дуже ретельно ознайомитися з документами, на підставі яких оформляється звільнення або накладається стягнення. Якщо підставами притягнення працівника до відповідальності є лише результати тестування за допомогою поліграфа — з великим ступенем ймовірності дії роботодавця можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Однак результати судової практики свідчать про те, що роботодавці в абсолютній більшості зазначених випадків поводяться досить обережно.

Тобто, у разі проведення тестування за допомогою поліграфа зі стовідсотковою гарантією можна встановити існування цілого ряду фактів, які можуть виступати у ролі безпосередніх підстав для притягнення працівника до відповідальності.

Обґрунтування таких дій роботодавця має бути комплексним і результати тестування можуть бути однією з підстав, поряд з іншими встановленими фактами. Зокрема, при скоєнні крадіжки, за допомогою поліграфа можна не лише встановити особу, яка її вчинила, а також її спільників, матеріальні чи документальні докази, отримати письмові пояснення підозрюваних осіб тощо.

У разі виникнення у роботодавця підозри на адресу конкретних осіб у скоєнні, зокрема, крадіжки, такі особи можуть виявити бажання проходження перевірки із застосуванням поліграфу та за її результатами можуть зняти з себе всі підозри та довести власну непричетність до скоєння протиправних дій.

Також дуже важливим моментом є те, що самі результати проведення тестування на поліграфі знаходяться також поза формальною юридичною сферою.

А саме — якщо за результатами проведення внутрішнього розслідування із застосуванням поліграфа буде встановлено, що співробітник поводився «нелояльно» стосовно компанії чи її керівництва, навряд чи цей фактор сприятиме майбутній кар’єрі даного працівника, навіть у разі неможливості його звільнення.

Також, якщо роботодавець за результатами тестування на детекторі брехні в процесі проведення конкурсу на зайняття вакантної посади отримає повну інформацію, що «викриває», про потенційного претендента, то таку людину навряд чи візьмуть на роботу. У свою чергу, причини для юридичного обґрунтування правоти роботодавця у відмові у прийомі на роботу, за бажання, можна знайти практично завжди.

Проте, у чинному законодавстві України містяться правові норми, які прямо чи опосередковано регулюють застосування поліграфу в Україні, зокрема:

 1. Стаття 36 Господарського кодексу України «Неправомірний збір, розголошення та використання відомостей, що становлять комерційну таємницю», в якій визначено поняття «комерційна таємниця», надаються правові засади та гарантії суб’єктам господарювання у реалізації та створенні умов для безпеки своєї діяльності;
 2. Статті 505-508 Цивільного кодексу України розглядають питання комерційної таємниці; майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю; охорони комерційної таємниці органами державної влади; термін дії права інтелектуальної власності на комерційну таємницю;
 3. Стаття 26 КзпПр України передбачає можливість проведення перевірок при прийомі на роботу з метою визначення відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування/перевірку має бути зазначена у наказі про прийом на роботу;
 4. Стаття 40 КзпПр України визначає, що трудовий договір із працівником може бути розірваний у разі виявлення невідповідності цього працівника посаді, яку він обіймає;
 5. Положення «Про порядок укладання контрактів під час приймання (найму) на роботу працівників», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. № 170, яким закріплюється право роботодавця на припинення трудових відносин у тому числі з інших причин, не передбачених трудовим законодавством, але зазначених у трудовому договорі;
 6. Європейська Конвенція про захист прав людини та основних свобод від 04.11.1950;
 7. Закони України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 1315-VII, «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. № 3855-XII, «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII, «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, « Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III, «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-XII;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 р. № 611;
 9. Наказ МВС України № 920 від 13.11.2017, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 грудня 2017 року за № 1472/31340 «Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфів у Національній поліції України»;
 10. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Ст. 50 регламентує застосування поліграфа під час перевірки кандидата на службу в поліції: «Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі».

Але з усього наведеного вище переліку нормативно-правових актів для приватного бізнесу найбільш значущим є Положення «Про порядок укладання контрактів при прийнятті (наймі) на роботу працівників»
Вона була затверджена Постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. № 170, якою закріплюється право роботодавця на припинення трудових відносин у тому числі з інших причин, не передбачених трудовим законодавством, але зазначених у трудовому контракті.

 • Відповідно до п.3 зазначеного Положення, прийняття (найм) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом, громадянином (далі — роботодавець) може здійснюватись у випадках, прямо передбачених законами.
 • Відповідно до п.10 зазначеного Положення, у контракті передбачаються обсяги запропонованої роботи та вимоги до якості та строків її виконання, термін дії договору, права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати та організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні виконання взятих він сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей і фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.
 • Відповідно до п.17 зазначеного Положення, у контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним законодавством, підстави для його розірвання. Зокрема, згідно з п.3 зазначеного Положення, трудовий договір у формі контракту можна укладати з такими категоріями працівників:
Наукові та науково-педагогічні працівники Підстава
1 Наукові та науково-педагогічні працівники Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність»
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи» (яким затверджено типову форму контракту)
2 Наймані працівники колективного сільськогосподарського підприємства Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство»
3 Фахівці, які залучаються до роботи у робочих групах комітетів Верховної Ради України Закон України «Про комітети Верховної Ради України»
4 Виконавчий директор органу господарського розвитку спеціальної (вільної) економічної зони; Працівники спеціальної (вільної) економічної зони Закон України «Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон»
5 Керівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
6 Працівники, яких приймає концесіонер  Закон України «Про концесії»
7 Працівники, яких приймає інвестор Закон України «Про угоди про розподіл продукції»
8 Керівники державних та комунальних закладів культури;
Професійні творчі працівники (художній та артистичний персонал) державних та комунальних закладів культури
Закон України «Про культуру»
9 Керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я Основи законодавства України про охорону здоров’я Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р. № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державної, комунальної установи охорони здоров’я» Постанова Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 642 контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та Типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я» (яким затверджено типову форму контракту)
10 Керівник підприємства;
Виконавчий директор виробничого кооперативу;
Працівники підприємства (трудовий колектив)
Господарський кодекс України
11 Працівники біржі, які працюють за наймом Закон України «Про товарну біржу»
12 Особи, що працюють на територіях радіоактивного забруднення Закон України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
13 Особи, залучені до ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання»
14 Працівники споживчих товариств, у передбачених законом випадках Закон України «Про споживчу кооперацію»

І знову серед усієї наведеної нами різноманітності нормативно-правових актів, що регулюють застосування контрактної форми трудового договору, найбільший інтерес для сфери приватного бізнесу становить Господарський кодекс України (ГКУ).

 • Зокрема, згідно із ч.1 ст. 46 ГКУ — Підприємці мають право укладати з громадянами договори про використання їхньої праці. При укладенні трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов’язаний забезпечити належні та безпечні умови праці, оплату праці, не нижчу за визначену законом та її своєчасне отримання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне та медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України .
 • Відповідно до ч.4 ст. 65 ГКУ — У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), у якому визначаються термін найму, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.
 • Відповідно до ч.6 ст. 65 ГКУ — Керівника підприємства може бути звільнено з посади достроково на підставах, передбачених договором (контрактом) відповідно до закону.

Відповідно до ч.8 ст. 65 ГКУ — Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із підприємством. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються статутом або іншими установчими документами відповідно до вимог цього Кодексу, законодавства щодо окремих видів підприємств, закону про трудові колективи.

Тобто, виходячи із змісту ч.8 ст. 65 Господарського кодексу України контрактну форму трудового договору можна застосувати до будь-якого працівника підприємства (приватної форми власності).
А згідно з п.17 Положення «Про порядок укладання контрактів під час прийому (найму) на роботу працівників», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. № 170, у контракті можуть бути зазначені додаткові, крім встановлених чинним законодавством, підстави його розірвання.

Саме тому у процесі укладання контрактної форми трудового договору до його тексту можна включити різні форми юридичних конструкцій (вимоги до посади, дотримання посадових інструкцій, термін дії контракту та умови його пролонгації тощо), за якими можна прописати вимогу про обов’язковість проходження працівником перевірки на поліграфі, періодичність таких перевірок та за чиєю ініціативою вони можуть проводитися.
Також з метою певного «підстрахування» положення про проходження працівником перевірки на поліграфі можна включити до змісту колективного договору, що укладається між адміністрацією підприємства та трудовим колективом.
Але слід зазначити, що зазначені процеси та юридичні конструкції носять індивідуальний характер і потребують певної корекції та узгодження у кожному конкретно взятому випадку.

правовая проверка на полиграфе

Правовые основания применения полиграфа в сфере трудовых отношений

Законно ли применение полиграфа (детектора лжи) в Украине в сфере трудовых отношений.

На сегодняшний день довольно часто можно услышать о применении полиграфа (детектора лжи) в сфере трудовых отношений.

Ведь работодатель стремится получить максимум информации о претенденте на занятие должности на предприятии, особенно, когда в должностные обязанности такого работника входит распоряжение материальными ценностями, разработка стратегии развития предприятия, доступ к данным о контрагентах фирмы, а также информация, которая может составлять коммерческую тайну.

Именно поэтому одним из самых распространенных способов использования полиграфа (детектора лжи) является его применение в процессе проведения конкурса или проверки кандидатов на занятие вакантной должности на предприятии.
Благодаря проведению указанной проверки работодатели получают ценную информацию о правдивости претендентов на занятие должности, их настоящей цели и формируют выводы по поводу того стоит ли доверять им доступ к сферам деятельности, от которых зависит дальнейшее развитие или даже существование предприятия.

Второе место в сфере использования детектора лжи в области трудовых отношений занимают служебные расследования.
Они проводятся в случаях выявления на предприятии нестандартных ситуаций (кража, недостача, порча товара, срыв подписания важных контрактов по непонятным причинам и т.д.). Также работодатели, в порядке профилактики, практикуют периодические проверки сотрудников с применением детектора лжи. И следует отметить, что на предприятиях, где периодически применяются указанные проверки, повышается производительность труда работников, в разы уменьшается число краж и даже на порядок меньше работников «болеют», то есть берут больничный лист, ведь истинные причины болезни работника также проверяются полиграфологом. Работники не желают терять возможности карьерного роста, или даже работу, ради получения временной сомнительной личной выгоды.

Но, как в среде работников, так и среди работодателей возникает вполне логичный вопрос — являются ли законными данные проверки и какие последствия для работников могут создать результаты тестирования на детекторе лжи?
Отвечая на данный вопрос, укажем на то, что использование полиграфа (детектора лжи) на предприятиях частной формы собственности не является нарушением закона.

Ведь специально ориентированное законодательство по регулированию использования полиграфа в Украине фактически отсутствует.

То есть на сегодняшний день не существует непосредственного запрета или ограничений относительно проведения проверки работников на полиграфе, их периодичности, оснований, а также инициаторов.

Следует акцентировать внимание на том факте, что первой и очень важной особенностью использования полиграфа является добровольность. Ведь по своей природе, проведение тестирования с помощью детектора лжи является своего рода исследованием.

Согласно диспозиции ст. 28 Конституции Украины проведение медицинских или иных исследований в отношении человека разрешено исключительно с согласия подопытного человека.

Других нормативно-правовых актов, которые бы обязывали работников или претендентов на занятие вакантной должности проходить полиграф на сегодня не существует.

То есть, пройти проверку на полиграфе работник или потенциальный претендент на занятие вакансии может только в случае, если он на это соглашается и данное согласие, во избежание различных недоразумений, должно быть письменным и собственноручно подписанным лицом, проходящим тестирование. Поэтому с формально-юридической точки зрения в случае, если индивид отказывается пройти проверку с использованием детектора лжи, привлечь его к какой-либо ответственности или просто отказать в приеме на работу только по этому основанию нельзя.

Именно поэтому юридическое обоснование использования результатов тестирования с применением полиграфа является достаточно комплексным и непростым заданием, которое требует индивидуального подхода. Ведь действующее трудовое законодательство устанавливает достаточно четкую процедуру по привлечению работников к ответственности (материальной или дисциплинарной), а также для увольнения. В частности, чтобы иметь законные основания увольнения работника за совершение кражи, необходимо сослаться на соответствующее документальное подтверждение судом существования такого факта.

В свою очередь, для привлечения к ответственности работника за нарушение трудовой дисциплины работодателю в любом случае необходимо получить его письменные объяснения, а также письменные свидетельства других лиц (служебные записки, медицинские заключения и др.). Именно поэтому полиграф может пригодиться при установлении фактов, но одних результатов тестирования будет недостаточно для применения мер воздействия в отношении виновного работника.

Не смотря на все существующие в настоящее время ограничения, применение полиграфа в частных компаниях стало довольно частым явлением.

В свою очередь следует отметить, что, если работника пытаются уволить или наказать по результатам прохождения теста на детекторе лжи, необходимо очень тщательно ознакомиться с документами, на основании которых оформляется увольнение или налагается взыскание. Если основаниями привлечения работника к ответственности выступают только результаты тестирования с помощью полиграфа — с большой степенью вероятности действия работодателя могут быть обжалованы в судебном порядке.

Однако результаты судебной практики свидетельствуют о том, что работодатели в абсолютном большинстве указанных случаев ведут себя достаточно осторожно.

То есть, в случае проведения тестирования с помощью полиграфа со стопроцентной гарантией можно установить существование целого ряда фактов, которые могут выступить в роли непосредственных оснований привлечения работника к ответственности.

Обоснование таких действий работодателя должно быть комплексным и результаты тестирования могут выступать одним из оснований, наряду с другими установленными фактами. В частности, при совершении кражи, с помощью полиграфа можно не только установить особу, которая ее совершила, а также ее сообщников, материальные или документальные доказательства, получить письменные объяснения подозреваемых лиц и т.д.

В случае возникновения у работодателя подозрения в адрес конкретных лиц в совершении, в частности, кражи, такие лица могут изъявить желание о прохождении проверки с применением полиграфа и по ее результатам могут снять с себя все подозрения и доказать собственную непричастность к совершению противоправных действий.

Также весьма важным моментом является то, что сами результаты проведения тестирования на полиграфе находятся также и вне формальной юридической сферы.

А именно — если по результатам проведения внутреннего расследования с применением полиграфа будет установлено, что сотрудник вел себя «нелояльно» по отношению к компании или ее руководству, вряд ли этот фактор поспособствует будущей карьере данного работника, даже в случае невозможности его освобождения.

Также, если работодатель по результатам тестирования на детекторе лжи в процессе проведения конкурса на занятие вакантной должности получит полную «разоблачающую» информацию о потенциальном претенденте, то такого человека вряд ли возьмут на работу. В свою очередь, причины для юридического обоснования правоты работодателя в отказе в приеме на работу, при желании, можно найти практически всегда.

Тем не менее, в действующем законодательстве Украины содержатся правовые нормы, которые прямо или косвенно регулируют применение полиграфа в Украине, в частности:

 1. Статья 36 Хозяйственного кодекса Украины «Неправомерный сбор, разглашение и использование сведений, составляющих коммерческую тайну», в которой определено понятие «коммерческая тайна», даются правовые основы и гарантии субъектам хозяйствования в реализации и создании условий для безопасности своей деятельности;
 2. Статьи 505-508 Гражданского кодекса Украины рассматривают вопрос коммерческой тайны; имущественных прав интеллектуальной собственности на коммерческую тайну; охраны коммерческой тайны органами государственной власти; срок действия права интеллектуальной собственности на коммерческую тайну;
 3. Статья 26 КЗоТ Украины предусматривает возможность проведения проверок при приеме на работу с целью определения соответствия работника работе, которая ему поручается. Условие об испытании / проверке должно быть указано в приказе о приеме на работу;
 4. Статья 40 КЗоТ Украины определяет, что трудовой договор с работником может быть расторгнут в случае выявления несоответствия этого работника должности, которую он занимает;
 5. Положение «О порядке заключения контрактов при приеме (найме) на работу работников», утвержденное Постановлением Кабинета Министров Украины «Об упорядочении применения контрактной формы трудового договора» от 19.03.1994 г. № 170, которым закрепляется право работодателя на прекращение трудовых отношений в том числе по другим причинам, не предусмотренным трудовым законодательством, но указанным в трудовом договоре;
 6. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 г.;
 7. Законы Украины «О государственной службе» от 10.12.2015 г. № 889-VIII, «О защите персональных данных» от 01.06.2010 г. № 2297-VI, «О стандартизации» от 05.06.2014 г. № 1315-VII, «О государственной тайне» от 21.01.1994 г. № 3855-XII, «Об информации» от 02.10.1992 г. № 2657-XII, «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 г. № 2121-III, «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг» от 12.07.2001 г. № 2664-III, «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18.02.1992 г. № 2135-XII;
 8. Постановление Кабинета Министров Украины «О перечне сведений, которые не составляют коммерческой тайны» от 09.08.1993 г. № 611;
 9. Приказ МВД Украины № 920 от 13.11.2017, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 5 декабря 2017 под № 1472/31340 «Об утверждении Инструкции о порядке использования полиграфов в Национальной полиции Украины»;
 10. Закон Украины «О национальной полиции» от 02.07.2015 г. № 580-VIII. Ст. 50 регламентирует применение полиграфа при проверке кандидата на службу в полиции: «Граждане Украины, которые изъявили желание поступить на службу в полиции, с их согласия проходят тестирование на полиграфе».

Но из всего вышеприведенного перечня нормативно-правовых актов для частного бизнеса наиболее значимым является Положение «О порядке заключения контрактов при приеме (найме) на работу работников»
Оно было утверждено Постановлением Кабинета Министров Украины «Об упорядочении применения контрактной формы трудового договора» от 19.03.1994 г. № 170, которым закрепляется право работодателя на прекращение трудовых отношений в том числе по другим причинам, не предусмотренным трудовым законодательством, но указанным в трудовом контракте.

 • Согласно п.3 указанного Положения, принятие (найм) на работу работников путем заключения с ними контракта собственником или уполномоченным им органом, гражданином (далее — работодатель) может осуществляться в случаях, прямо предусмотренных законами.
 • Согласно п.10 указанного Положения, в контракте предусматриваются объемы предлагаемой работы и требования к качеству и срокам ее выполнения, срок действия договора, права, обязанности и взаимная ответственность сторон, условия оплаты и организации труда, основания прекращения и расторжения контракта, социально-бытовые и другие условия, нужные для выполнения взятых на себя сторонами обязательств, с учетом специфики работы, профессиональных особенностей и финансовых возможностей предприятия, учреждения, организации или работодателя.
 • Согласно п.17 указанного Положения, в контракте могут определяться дополнительные, кроме установленных действующим законодательством, основания его расторжения. В частности, согласно п.3 указанного Положения, трудовой договор в форме контракта можно заключать с такими категориями работников:
Научные и научно-педагогические работники Основание
1 Научные и научно-педагогические работники Закон Украины «О научной и научно-технической деятельности»
Постановление Кабинета Министров Украины от 14 декабря 2016 № 998 «Некоторые вопросы избрания и назначения руководителя государственного научного учреждения» (которым утверждена типовая форма контракта)
2 Наемные работники коллективного сельскохозяйственного предприятия Закон Украины «О коллективном сельскохозяйственном предприятии»
3 Специалисты, привлекаемые к работе в рабочих группах комитетов Верховной Рады Украины Закон Украины «О комитетах Верховной Рады Украины»
4 Исполнительный директор органа хозяйственного развития специальной (свободной) экономической зоны; Работники специальной (свободной) экономической зоны Закон Украины «Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон»
5 Руководители предприятий, учреждений и организаций, относящиеся к сфере управления местной государственной администрации Закон Украины «О местных государственных администрациях»
6 Работники, принимаемые концессионером Закон Украины «О концессиях»
7 Работники, принимаемые инвестором Закон Украины «О соглашениях о разделе продукции»
8 Руководители государственных и коммунальных учреждений культуры;
Профессиональные творческие работники (художественный и артистический персонал) государственных и коммунальных учреждений культуры
Закон Украины «О культуре»
9 Руководители государственных и коммунальных учреждений здравоохранения Основы законодательства Украины о здравоохранении Постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2017 г. № 1094 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на занятие должности руководителя государственного, коммунального учреждения здравоохранения» Постановление Кабинета Министров Украины от 16.10.2014 г. № 642 «Об утверждении Порядка заключения контракта с руководителем государственного, коммунального учреждения здравоохранения и Типовой формы контракта с руководителем государственного, коммунального учреждения здравоохранения» (которым утверждена типовая форма контракта)
10 Руководитель предприятия;
Исполнительный директор производственного кооператива;
Работники предприятия (трудовой коллектив)
Хозяйственный кодекс Украины
11 Работники биржи, работающие по найму Закон Украины «О товарной бирже»
12 Лица, работающие на территориях радиоактивного загрязнения Закон Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы»
13 Лица, привлеченные к ликвидации радиационных аварий и их последствий Закон Украины «О защите человека от влияния ионизирующего излучения»
14 Работники потребительских обществ, в предусмотренных законом случаях Закон Украины «О потребительской кооперации»

И снова среди всего приведенного нами разнообразия нормативно-правовых актов, регулирующих применение контрактной формы трудового договора наибольший интерес для сферы частного бизнеса составляет Хозяйственный кодекс Украины (ХКУ).

 • В частности, согласно ч.1 ст. 46 ХКУ — Предприниматели имеют право заключать с гражданами договора об использовании их труда. При заключении трудового договора (контракта, соглашения) предприниматель обязан обеспечить надлежащие и безопасные условия труда, оплату труда, не ниже определенной законом и ее своевременное получение работниками, а также другие социальные гарантии, включая социальное и медицинское страхование и социальное обеспечение в соответствии с законодательством Украины.
 • Согласно ч.4 ст. 65 ХКУ — В случае найма руководителя предприятия с ним заключается договор (контракт), в котором определяются срок найма, права, обязанности и ответственность руководителя, условия его материального обеспечения, условия освобождения его от должности, другие условия найма по согласованию сторон.
 • Согласно ч.6 ст. 65 ХКУ — Руководитель предприятия может быть освобожден от должности досрочно на основаниях, предусмотренных договором (контрактом) в соответствии с законом.

Согласно ч.8 ст. 65 ХКУ — Трудовой коллектив предприятия составляют все граждане, которые своим трудом участвуют в его деятельности на основе трудового договора (контракта, соглашения) или других форм, регулирующих трудовые отношения работника с предприятием. Полномочия трудового коллектива относительно его участия в управлении предприятием устанавливаются статутом или другими учредительными документами в соответствии с требованиями этого Кодекса, законодательства об отдельных видах предприятий, закона о трудовых коллективах.

То есть, исходя из содержания ч.8 ст. 65 Хозяйственного кодекса Украины контрактную форму трудового договора можно применить к любому работнику предприятия (частной формы собственности).
А согласно п.17 Положения «О порядке заключения контрактов при приеме (найме) на работу работников», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины «Об упорядочении применения контрактной формы трудового договора» от 19.03.1994 г. № 170, в контракте могут указываться дополнительные, кроме установленных действующим законодательством, основания его расторжения.

Именно поэтому в процессе заключения контрактной формы трудового договора в его текст можно включить различные формы юридических конструкций (требования к занимаемой должности, соблюдение должностных инструкций, срок действия контракта и условия его пролонгации и т.д.), по которым можно прописать требование об обязательности прохождения работником проверки на полиграфе, периодичность таких проверок и по чьей инициативе они могут проводиться.
Также с целью определенной «подстраховки» положение о прохождении работником проверки на полиграфе можно включить в содержание коллективного договора, который заключается между администрацией предприятия и трудовым коллективом.
Но следует заметить, что указанные процессы и юридические конструкции носят индивидуальный характер и нуждаются в определенной коррекции и согласовании в каждом конкретно взятом случае.